Stig Baumgartner: Työskentelystäni 

Maalaamiseni on vuoropuhelua tietoisen ja hallitun sekä tiedostamattoman ja oikukkaan ilmaisun välillä. Etsin teoksissani tilaa nyrjähdyksille ja poikkeamille, joiden avulla johdatan abstraktia ilmaisua enemmän inhimillisemmäksi. Teosteni visuaaliset teemat nojaavat erilaisiin käsitteellisiin lähtökohtiin ja sommitelmia ohjaavat erilaiset geometriset säännöt.

Teoksilleni on tyypillistä ambivalentti luonne: abstrakteilla sommitelmilla on toisaalta aineeton luonteensa viitatessaan rationaalisuuteen, asioiden järjestelyyn ja kontrolliin. Toisaalta maalausten materiaalinen jälki tuo esille myös aistimellisia ja ruumiillisia kokemuksia. Abstraktien muotojen tilallisuus paljastaa jotakin myös siitä, miten teemme havaintoja ja miten etsimme aina merkityksiä näkemällemme.

Maalausteni geometriset teemat hakevat kontaktia ympäröivään rakennettuun ympäristöön, jonka visuaalisuuden ymmärrän myös moninaisesti. Ajattelen geometriset muodot teoksissani oikeastaan kuvallisina aiheina, figuureina ja olioina, jotka viittaavat helposti samaistuttaviin arkipäiväisiin havaintoihin. Toisaalta teosten abstrakti ajattelu viittaa yhtä lailla tuttuihin rationaalisiin valintoihin ts. normatiivisiin ja näkymättömiin rakenteisiin esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tai muun yhteiskunnallisen toiminnan taustalla.

Next, 2023, öljyväri kankaalle, 160 x 125 cm