Stig Baumgartner: Asiat loksahtavat paikoilleen (Things Falling into Place), Galerie Forsblom, 2023 

Maalaaminen on minulle näkyväksi tulemisen prosessia, jossa teoksen muoto ja aihe syntyvät maalausta tehdessä. Maalausprosessini on siten samaistumista nimettömään ja outoon. Valmistuessaan aluksi tuntematon geometrinen sommitelma loksahtaa lopulta paikoilleen ja samalla teoksen identiteetti on maalaamisen kautta täsmentynyt. Valmis työ on kuin iloinen huudahdus: juuri tältä minun pitikin näyttää!

Maria, 2023, öljyväri kankaalle, 115 x 90 cm, yksitysikokoelma

Teoksissani säännönmukainen geometrisuus rinnastuu ekspressiivisiin maalauseleisiin, jotka korostavat maalausprosessin ajallisuutta ja hetkellisyyttä: maalausten sommitelmat loistavat, pärskyvät, tärisevät tai hikoilevat omassa esiin tulemisen riemussaan. Jokainen maalaus on oma tärkeä tapahtumansa ja samalla ne ovat muotoutuneet omiksi persoonallisiksi olioikseen.

Maalaamiseni on vuoropuhelua tietoisen ja hallitun sekä tiedostamattoman ja oikukkaan ilmaisun välillä. Etsin ilmaisussani tilaa nyrjähdyksille ja poikkeamille, joiden avulla johdatan abstraktia ilmaisua enemmän inhimillisemmäksi. Teosteni visuaaliset lähtökohdat nojaavat erilaisiin geometrisiin sääntöihin. Toisaalta maalaamistani ohjaavat intuitiiviset ratkaisut, jotka muovaavat käsitteelliset rakenteet kohti tunnistettavimpia hahmoja. 


Installaatiokuva, Galerie Forsblom, 2023


Figuratiiviset abstraktioni ovat alttiita painovoimalle ja ne luovat tilaa yhteiselle ruumiiselle kokemukselle. Geometristen aiheiden materiaalisuus ja tilallisuus paljastavat jotakin myös siitä, miten teemme havaintoja ja miten etsimme aina merkityksiä näkemällemme.Maalausteni tyylitellyt siveltimenjäljet ovat visuaalisia aiheita siinä missä geometriset muodotkin. Teosten lähtökohtaisesti spontaanin leikkisään ilmiasuun olen halunnut saada mukaan näin myös monumentaalisuutta. Maalaukset ovat monumentteja ei-tietoisille tuntemuksille ja aiheille, joiden luonne on häilyvää ja alati varioituvaa. 

Conclude, 2023, öljyväri kankaalle, 240 x 200 cm